ביטוח דירקטורים ונושאי משרה

מבטיח שתעשה את עבודתך באחריות

דירקטורים ונושאי משרה בכירים הפכו בשנים האחרונות חשופים יותר לסיכונים משפטיים ולתביעות אישיות הנובעות מאחריותם הניהולית והעסקית במסגרת התפקיד.בכדי שתוכל למלא את תפקידך בשקט ובאחריות כדאי שתכיר את מגוון ביטוחי דירקטורים ונושאי משרה הקיימים ולבחור את הביטוח המתאים לך באחריות.

ביטוח אחריות דירקטורים מיועד לדירקטורים ונושאי משרה בכירים ומטרתו להעניק כיסוי לחבותך כמנהל כלפי רוב אלה העלולים להגיש כלפיך תביעה. סוגי התובעים בדרך כלל הם: התאגיד שמינה אותך וציפה כי תגבה את התנהלותו במידת הזהירות והמיומנות הסבירה.

בעלי המניות העלולים לתבוע אותך על נזק שנגרם להם ממעשיך במהלך, תוך כדי ועקב הפעילות העסקית בניהולך. החוק אינו שולל את קיומה של חובת הזהירות כלפיהם. לפי הוראות החוק מן הראוי הוא כי מנהל המתיימר להיות חותמה של החברה אותה הוא מנהל יהיה אחראי באופן אישי למילוי הסכם או תשלום של חוב.

כיסויים הכלולים בביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה:
  • כיסוי לתביעות נגד נושאי משרה עקב מעשה, מחדל, רשלנות או הזנחה שנעשו במסגרת תפקידם כנושאי משרה.
  • כיסוי הוצאות הגנה משפטית.
  • כיסוי רטרואקטיבי גם למעשים שאירעו טרם כניסת הביטוח לתוקף ולא היו ידועים למבוטח.
  • כיסוי לבני זוג וליורשים.

 

ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בסוכנות הביטוח פרידמן ברקוביץ':


בכדי שתוכל לעשות את מלאכתך כמנהל בראש שקט מבלי שדאגות לחבותך יפגעו בהחלטותיך המקצועיות, אתה זקוק לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה. בסוכנות הביטוח פרידמן ברקוביץ' יעניקו לך שירות אישי וקשוב במטרה להתאים לך את הפתרון הביטוחי ההולם ממגוון הביטוחים הקיים של חברות הביטוח המובילות.


לקבלת הצעה לחץ כאן >>

למידע נוסף על פרידמן-ברקוביץ' סוכנות לביטוח >>